Naar boven Inschrijven

Als alles niet vanzelf gaat …

Mensen ontwikkelen, groeien of veranderen. Niets in het leven blijft gelijk. Vaak pas je je vanzelf aan en verander je mee. Maar soms gaat alles niet vanzelf of zelfs moeizaam. Met precies die begeleiding, coaching of hulp die nodig is, helpen wij dit proces te versoepelen. Tijdelijk of voor lange tijd. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf beslissen over hun leven. En waar het kan het leven weer volledig in eigen hand nemen. Vol vertrouwen in zichzelf. Waar nodig in afstemming met ouders/verzorgers of mensen uit de directe woon- of werkomgeving. Natuurlijk altijd in goed overleg met diegene die onze zorg vraagt.

Warme zorg

Warme zorg geven, dat vinden wij écht belangrijk. Samen ervaren waar iemand goed in is. Samen kijken wat iemand kan en wat nog te bereiken is in het leven. Door dit met elkaar te onderzoeken maken we helder welke mogelijkheden iemand heeft en welke hindernissen genomen moeten worden. Onze kracht is mensen persoonlijk te begeleiden in dit proces. We bieden steun of hulp waar nodig. Kortom: warme zorg. Persoonlijk, samen, betrokken.